Broederjorik

Indicatie Bureau voor de Zorgverzekeringswet (ZIN/PGB)
& Wet Langdurige Zorg

 

 

 

Inidicatiestelling

Een eerlijke en op maat gemaakte indicatie om de zelfredzaamheid en regie op eigen leven te vergroten dan wel te behouden.

Verpleegkundige zorg

Volgens protocollen en de meest recente ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg die aansluiten op uw wensen en behoeftes.

Expertise

Samenwerking

Broederjorik is een onafhankelijke verpleegkundige. Dit maakt mogelijk dat er met iedereen samengewerkt kan worden. Denk hierbij aan ziekenhuizen, zorginstellingen, huisartsen en overige zorgaanbieders. Door mee te denken en uit te komen voor uw wensen en behoeftes binnen de norm levert broederjorik een bijdrage aan de kwaliteit van zorg.

Persoonsgericht

Zowel bij het stellen van indicaties, het maken van een zorgplan en het leveren van verpleegkundige zorg worden uw wensen en behoeftes in acht genomen. Dit maakt de zorg persoonsgericht en wordt er samen gekeken naar uw krachten en mogelijkheden.

Aan huis

Broederjorik komt bij u langs op locatie. Dit zorgt ervoor dat u in uw vertrouwde omgeving kunt blijven waar u zich het fijnst voelt. Samen met u en eventueel uw partner, mantelzorger en/of begeleider wordt er gekeken naar de best mogelijke, en passende oplossing voor uw persoonlijke situatie.

Diversiteit

Indicaties worden gesteld voor de Zorgverzekeringswet. Dit kan op basis van Zorg In Natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB). Her-indiceren is mogelijk mits de huidige indicatie niet meer toereikend is of bijna afloopt. Indien er geconstateerd wordt dat een WLZ-indicatie beter bij uw situatie past, kunnen wij deze aanvraag ook voor u in orde maken.

Indicatie nodig? 

Broeder Jorik

Broederjorik is afgestudeerd als Bachelor Verpleegkundige conform de BN2020. Dit is het nieuwe competentie profiel waar Bachelor Verpleegkundigen tot niveau 6 worden opgeleid. 

Om op de hoogte te zijn van alle basiskennis en recente ontwikkelingen heb ik een geaccrediteerde cursus gevolgd dat ingaat op het stellen van indicaties. (Invoegen bij laatste alinea na Zorgverzekeringswet (Zvw).

Opgegroeid met ouders die in de zorg werken ben ik geïnspireerd geraakt. Met ruim acht jaar ervaring als ambulante persoonlijk begeleider in de psychiatrie, verslavingszorg en werken met jongeren heb ik de keuze gemaakt om verder te gaan studeren als verpleegkundige. Begin 2021 heb ik de opleiding tot Bachelor Verpleegkundige afgerond. Zorg leveren aan mensen in hun eigen vertrouwde omgeving vind ik het mooiste aan mijn vak. Als HBO verpleegkundige heb ik geleerd om kritisch te zijn en zorg te leveren volgens de meest recente protocollen en richtlijnen. Dit noemt men evidence based practise (EBP) omdat ik het werken met mensen in hun eigen vertrouwde omgeving als prettig ervaar heb ik besloten om het stellen van indicaties naast mijn huidige werkzaamheden erbij te doen.

Door deze bevindingen heb ik besloten om te gaan werken als verpleegkundige in de thuiszorg en als indicatie steller voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ik ben er van overtuigd dat er pas na het in kaart brengen van de thuis- en gezondheidssituatie een goede indicatie op maat opgesteld kan worden. Het is letterlijk maatwerk wat broederjorik levert. Door dit maatwerk ontstaat er een zorgplan op wat past bij uw persoonlijke situatie, wat zorgt voor goede zorg op maat. De indicatie dient te voldoen aan wettelijke eisen zoals het Normenkader van V&VN

Vaak gestelde vragen

Hoe werkt het?

Het stellen van een indicatie gaat als volgt in gang. U, of iemand uit uw omgeving heeft contact opgenomen met broederjorik. Dit kan via socialmedia zijn geweest of via het contact formulier op de website. Er wordt eerst wat aanvullende informatie gevraagd alvorens er een zogeheten keukentafelgesprek ingepland wordt.

Welke tarieven worden gehanteerd?

Broederjorik declareert het stellen van een indicatie rechtstreeks bij de opdrachtgever. Dit kan de verzekeraar zijn, de thuiszorgorganisatie maar ook de cliënt die een PGB indicatie wenst. Het grootste gedeelte van de factuur wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Gemiddeld is dat 60-75% van de factuurkosten.

Broederjorik rekent geen reiskostenvergoeding binnen een straal van 30 kilometer van ons postcode gebied.

Wat is nog handig om te weten?
  • De opdracht voor het stellen van een indicatie moet door middel van een getekende Opdrachtbevestiging bevestigd worden als je een indicatie door ons wil laten uitvoeren.
  • Opdrachtbevestiging wordt gemaild waarna wij deze alvorens het huisbezoek plaatsvindt graag ondertekend retour ontvangen.
  • Heeft er een huisbezoek plaatsgevonden, maar heeft deze niet geleid tot het stellen van een indicatie omdat u niet er voor in aanmerking komt wordt er een bedrag van €85,- in rekening gebracht.
Kan ik een spoedindicatie aanvragen?

Het is mogelijk om binnen 24 uur na gesprek de indicatie te ontvangen.

Vermeld dit duidelijk in het contact formulier door het vakje spoedindicatie aan te vinken.

Voor het aanvragen van een spoedindicatie gelden andere voorwaarden. Hier wordt u per mail over ingelicht.

Reviews

gokce uner
gokce uner
Onze samenwerking met broederjorik bevalt zeer goed. Jorik heeft kennis van zaken, doet datgene wat hij beloofd en is goed op de hoogte van alle wet- en regelgeving omtrent indicatiestelling. Daarom kan ik u van harte aanbevelen om een samenwerking met broederjorik aan te gaan.
Jagjit Singh
Jagjit Singh
Een echte professional!
Amel Rahhali Doukkali
Amel Rahhali Doukkali
Proffesionele en zeer kundige allround verpleegkundige. Is flexibel en oplossing gericht! Prettig om mee samen te werken!
ABC-coaching Orthomoleculaire Begeleiding
ABC-coaching Orthomoleculaire Begeleiding
Goed luisteraar prettige mensen fijne sfeer en snel! Voor indicatie door wijkverpleegkundige de plek om al je vragen te stellen. Geeft hoge passende indicatie

Contact Formulier