Broederjorik

Indicatiekantoor ZIN & PGB

 

 

 

Inidicatiestelling

Een eerlijke en op maat gemaakte indicatie om de zelfredzaamheid en regie op eigen leven te vergroten dan wel te behouden.

Verpleegkundige zorg

Volgens protocollen en de meest recente ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg die aansluiten op uw wensen en behoeftes.

Expertise

Samenwerking

Broederjorik is een onafhankelijke verpleegkundige. Dit maakt mogelijk dat er met iedereen samengewerkt kan worden. Denk hierbij aan ziekenhuizen, zorginstellingen, huisartsen en overige zorgaanbieders. Door mee te denken en uit te komen voor uw wensen en behoeftes binnen de norm levert broederjorik een bijdrage aan de kwaliteit van zorg.

Persoonsgericht

Zowel bij het stellen van indicaties, het maken van een zorgplan en het leveren van verpleegkundige zorg worden uw wensen en behoeftes in acht genomen. Dit maakt de zorg persoonsgericht en wordt er samen gekeken naar uw krachten en mogelijkheden.

Aan huis

Broederjorik komt bij u langs op locatie. Dit zorgt ervoor dat u in uw vertrouwde omgeving kunt blijven waar u zich het fijnst voelt. Samen met u en eventueel uw partner, mantelzorger en/of begeleider wordt er gekeken naar de best mogelijke, en passende oplossing voor uw persoonlijke situatie.

Diversiteit

Indicaties worden gesteld voor de Zorgverzekeringswet. Dit kan op basis van Zorg In Natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB). Her-indiceren is mogelijk mits de huidige indicatie niet meer toereikend is of bijna afloopt. Wordt er overwogen om een WLZ-indicatie aan te vragen? Dan denkt broederjorik met u mee!

Indicatie nodig? 

Broeder Jorik

Broederjorik is afgestudeerd als Bachelor Verpleegkundige conform de BN2020. Dit is het nieuwe competentie profiel waar Bachelor Verpleegkundigen tot niveau 6 worden opgeleid. 

Om op de hoogte te zijn van alle basiskennis en recente ontwikkelingen heb ik een geaccrediteerde cursus gevolgd dat ingaat op het stellen van indicaties. (Invoegen bij laatste alinea na Zorgverzekeringswet (Zvw).

Opgegroeid met ouders die in de zorg werken ben ik geïnspireerd geraakt. Met ruim acht jaar ervaring als ambulante persoonlijk begeleider in de psychiatrie, verslavingszorg en werken met jongeren heb ik de keuze gemaakt om verder te gaan studeren als verpleegkundige. Begin 2021 heb ik de opleiding tot Bachelor Verpleegkundige afgerond. Zorg leveren aan mensen in hun eigen vertrouwde omgeving vind ik het mooiste aan mijn vak. Als HBO verpleegkundige heb ik geleerd om kritisch te zijn en zorg te leveren volgens de meest recente protocollen en richtlijnen. Dit noemt men evidence based practise (EBP) omdat ik het werken met mensen in hun eigen vertrouwde omgeving als prettig ervaar heb ik besloten om het stellen van indicaties naast mijn huidige werkzaamheden erbij te doen.

Door deze bevindingen heb ik besloten om te gaan werken als verpleegkundige in de thuiszorg en als indicatie steller voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ik ben er van overtuigd dat er pas na het in kaart brengen van de thuis- en gezondheidssituatie een goede indicatie op maat opgesteld kan worden. Het is letterlijk maatwerk wat broederjorik levert. Door dit maatwerk ontstaat er een zorgplan op wat past bij uw persoonlijke situatie, wat zorgt voor goede zorg op maat. De indicatie dient te voldoen aan wettelijke eisen zoals het Normenkader van V&VN

Vaak gestelde vragen

Hoe werkt het?

Het stellen van een indicatie gaat als volgt in gang. U, of iemand uit uw omgeving heeft contact opgenomen met broederjorik. Dit kan via socialmedia zijn geweest of via het contact formulier op de website. Er wordt eerst wat aanvullende informatie gevraagd alvorens er een zogeheten keukentafelgesprek ingepland wordt.

Welke tarieven worden gehanteerd?

Broederjorik declareert het stellen van een indicatie wijkverpleging rechtstreeks bij de Opdrachtgever. Dit kan de verzekeraar zijn, het thuiszorgbureau maar ook de client die een PGB wil. Wij houden het NZA tarief aan (100%). Dit houdt in dat het grootste deel van de kosten voor indicatiestelling door de verzekeraar vergoed worden en er een restbedrag overblijft dat door de aanvragende partij betaald dient te worden. Daarnaast is er ook sprake van een extra vergoeding als er een indicatie gesteld dient te worden buiten een straal van 20 kilometer van ons kantoor in Rotterdam.

Standaard:

Er wordt een factuur van 4 uur 100% NZA tarief verstuurd naar de Opdrachtgever. De Opdrachtgever ontvangt over deze uren een nota. Buiten een straal van 25 kilometer van ons kantoor worden reiskosten van 0,19 per km in rekening gebracht. Boven de 40 kilometer komt er € 50,- aan reistijd bij (separaat factuur). Kantooradres is postcodegebied 3061EP Rotterdam.

Wat is nog handig om te weten?
  • De opdracht voor het stellen van een indicatie moet door middel van een getekende Opdrachtbevestiging bevestigd worden als je een indicatie door ons wil laten uitvoeren.
  • Opdrachtbevestiging wordt naar je gemaild.
  • Indicatiesteller maakt gebruik van eigen vervoer. Er wordt niet meegereden met de indicatiesteller.
  • Heeft er een huisbezoek plaats gevonden maar heeft deze niet geleid tot een indicatie dan wordt een bedrag van € 50,- in rekening gebracht voor  reiskosten. Dit geldt voor indicaties binnen een straal van 25 kilometer. Daarboven bedraagt dit € 100,-
  • Per 1 januari 2020 vult de opdrachtgever zelf de machtiging in met eigen NAW gegevens en gegevens client. Machtiging wordt gemaild naar broederjorik voor dubbelcheck en voorzien van handtekening indicatiesteller. Hierna retour naar opdrachtgever.
  • Bij ontvangen van verzonden nota wordt de indicatie naar opdrachtgever beveiligd gemaild via Siilo.
Kan ik een spoedindicatie aanvragen?

Het is mogelijk om binnen 24 uur na gesprek de indicatie te ontvangen.

Vermeld dit duidelijk in het contact formulier door het vakje spoedindicatie aan te vinken.

Voor het aanvragen van een spoedindicatie gelden andere voorwaarden. Hier wordt u per mail over ingelicht.

Contact Formulier

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco."

Tom Clark

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco."

John doe

Goede samenwerkingspartner

Rated 5 out of 5
27/05/2022

Samenwerking met Jorik Broeder ervaart ComplimentZorg als zeer prettig. Jorik komt zijn afspraken altijd na en is erg behulpzaam naar de klant. Een groot voordeel is dat Jorik bijna altijd bereikbaar is voor overleg om samen een oplossing te zoeken indien er iets speelt.

Complimentzorg

Gedreven

Rated 5 out of 5
27/05/2022

Gedreven! Heeft veel in zijn mars, zonder dit “uit te stralen”. Is de rust zelve, zowel bij collega’s als bij clienten. Is collegiaal en altijd bereid mee te denken.

Esther

erg vriendelijk snel perfect netjes…

Rated 5 out of 5
27/05/2022

erg vriendelijk snel perfect netjes alles goed geregeld

Kasim

Vakbekwame wijkverpleegkundige

Rated 4 out of 5
27/05/2022

Vakbekwame wijkverpleegkundige, stelt indicaties/zorgplannen snel en zorgvuldig op!

M M

Betrouwbaar

Rated 5 out of 5
27/05/2022

Betrouwbaar, consistent, flexibel en een open houding naar wie dan ook🙏

Reus

Prettige samenwerking

Rated 5 out of 5
30/12/2021

Jorik is erg behulpzaam en denkt in oplossingen, dit is als samenwerkingspartner erg fijn om mee te werken! Wat opvalt is dat Jorik interdisciplinair werkt, hier hebben de cliënten het meest profijt van!

Hanane

Tevreden!

Rated 5 out of 5
30/12/2021

Broeder Jorik is professioneel en is een doorvrager! Je stelt open vragen, zodat je alles te weten komt van de cliënt. Je bent snel met indiceren en altijd bereikbaar! Dankje wel voor alle hulp die je geeft.

Emre Ekinci